Rodinná mediácia

Rozvod, rozchod, výživné , vysporiadanie majetku, dedičstvo sú najčastejšie riešené problémy v rámci rodinnej mediácie. A prečo práve mediácia? Lebo šetrí čas, peniaze, je to cesta vzájomnej spolupráce, hľadania riešenia a nie boja a vzájoného obviňovania na súde.

Mediácia je mimosúdne riešenie sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nestranná osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, potreby a pomáha im hľadať spoločné riešenie, vyhovujúce obom stranám. Hlavnou výhodou mediácie je to, že strany sporu sami preberajú zodpovednosť za vzniknutú situáciu ale najmä za jej riešenie a nespoliehajú sa tak na autoritatívne rozhodnutie súdu pri ktorom aj tak jeden je spokojný a druhý nespokojný s výsledkom rozhodnutia, alebo sú nespokojní obaja. 

Mediácia je vhodná keď:

  • sa rozvádzate – zverenie detí do starostlivosti, kontakt s nimi, výživné a ostatné náležitosti súvisiace s ich starostlivosťou
    ukončiť manželstvo vzájomnou dohodou a najmä ak máte deti a skutočne vám na nich záleží, chcete aby ste ostali rovnocennými rodičmi aj keď už partnermi nebudete, pretože rozvádzate sa vy a nie deti s vami, dohodou ušetríte stovky až tisíce eur, ktoré inak musíte zaplatiť ak sa rozhodnete pre riešenie súdnou cestou
  • sa rozvádzate a potrebujete si vysporiadať majetok nadobudnutý počas manželstva
    tak ušetríte stovky až tisíce eur, ktoré inak musíte zaplatiť ak sa rozhodnete pre riešenie súdnou cestou
  • máte problém rodič – dieťa
  • problém sa týka celej rodiny aj s príbuzenstvom
  • máte medzigeneračné problémy
  • chcete riešiť dedičstvo a tak sa vyhnúť možným konfliktom pri dedičskom konaní