Individuálne a párové poradenstvo

Je vhodné keď:

 • máte partnerskú krízu a neviete ako z nej von
 • máte problémy v komunikácii
 • máte rôzne názory na výchovu detí
 • necítite sa vo vzťahu dobre
 • citovo ste sa odcudzili
 • nemáte spoločné záujmy
 • neviete sa dohodnúť na hospodárení s peniazmi
 • partner/ka je pod vplyvom svojich rodičov
 • nevera, žiarlivosť
 • strata vzájomnej dôvery
 • ak jeden z partnerov uvažuje o rozvode

 

Individuálne poradenstvo

Pokúsiť sa o nápravu vzťahu je vždy lepšie, ako nad vzájomným vzťahom nechať zapadnúť slnko a privolávať búrku. Nie vždy sú obaja partneri ochotní absolvovať párové poradenstvo, v tom prípade sa o to môže svojou účasťou pokúsiť aspoň jeden z nich. Aj tak nemôžeme zmeniť toho druhého, ale môžeme pracovať na svojich postojoch. Počas prvého stretnutia sa porozprávame o probléme, s ktorým ste prišli, o vašich očakávaniach a následnej spoločnej práce. 

 

Párové poradenstvo

Párové poradenstvo pomáha riešiť problémy vzájomného vzťahu a otvárať priestor pre jeho zlepšenie, pomáha riešiť nedorozumenia, konflikty a hojiť rany, ktoré z nich vznikli. Ale môže vám aj ukázať, že rozvod bude najlepším riešením pre oboch. Poradenstvo prebieha formou spoločných stretnutí ale aj individuálnych v prípade potreby.