Cenník

cenník - poradenstvoV prípade, že klient zruší sedenie neskôr ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu za hodinu.
Každá začatá hodina sa účtuje ako celá. Presné trvanie stretnutia je na vzájomnej dohode.

cenník - mediáciacenník - majetkové sporyOdmena za uzavretie dohody  2% z celkovej dohodnutej sumy za vysporiadanie majetku (nie z celkovej hodnoty majetku), alebo na základe vzájomnej dohody.
V prípade, že klient zruší sedenie neskôr ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu za hodinu.

cenník - ostatné poplatky